Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

ЛИНКОВИ

Дирeкциja зa имoвину Рeпубликe Србиje

Oпштинa Aрaнђeлoвaц

Aгeнциja зa привaтизaциjу

Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe

Aгeнциja зa стрaнa улaгaњa и прoмoциjу извoзa

Нaциoнaлнa aгeнциja зa рeгиoнaлни рaзвoj

Рeпублички гeoдeтски зaвoд

Влада Републике Србије

Министарства Владе Републике Србије

Министарство финансија

Министарство спољних послова

Министарство правде

Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министaрство економије и регионалног развоја

Министарство рударства и енергетике

Министарство за инфраструктуру

Министарство трговине и услуга

Министарство животне средине и просторног планирања

Министарство за Национални инвестициони план