Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ

Акти који се доносе у поступцима располагања непокретностима у државној својини (прибављање у државну својину, отуђење из државне својине, давање на коришћење, односно у закуп), у смислу примене одредаба Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон), имају карактер аката располагања титулара својине, а не управног акта, у смислу одредаба Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), тако да Дирекција приликом разматрања захтева корисника није везана роковима утврђеним одредбама Закона о општем управном поступку, већ је овлашћена да поступа по Закону о средствима у својини Републике Србије, којим нису утврђени рокови за поступање Дирекције у вези захтева корисника средстава у државној својини.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТI У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ
  3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕНОС ПРАВА КОРИШЋЕЊА
  4. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  5. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  6. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  7. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СТАНОВИМА И ГАРАЖАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
  8. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ ХИПОТЕКЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  9. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПОРАЗУМНО УТВРЂИВАЊЕ УДЕЛА ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ У СРЕДСТВИМА КОЈА КОРИСТИ ПРАВНО ЛИЦЕ