Београдска берза

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ

Комисија за студентске стипендије општине Аранђеловац расписала је конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину.

Брзи линкови

Вести

Банери

AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, Aдреса:КЊАЗА МИЛОША 73/1, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ,

Телефони: Директор:+381 34 726 789, Централа:+381 34 726 797,

Е-пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs,

ЖИРО-РАЧУН: 840-771641-13 ПРИМАЛАЦ: AГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,

ПИБ: 107202219, МАТИЧНИ БРОЈ: 17821733

© 1975-2012 Aгенција за имовину општине Аранђеловац - Сва права задржана

О НАМА ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕТРАГА ПРИЈАВА ОГЛАСИ КОНТАКТ МАПА САЈТА

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Сектор за заштиту општинске имовине и инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: надзор над применом прописа којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима која су у својини општине; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење општинске имовине; давање мишљења и објашњења у погледу примењивања закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о у делу општинске својине на средствима које користи то правно или физичко лице; спровођење мера заштите општинске имовине кроз инспекцијски надзор; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини општине, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Сектору за заштиту општинске имовине и инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за заштиту општинске имовине

2) Одељење за инспекцијски надзор

Одељење за заштиту општинске имовине обавља послове који се односе на: надзор у вези располагања, управљања и коришћења имовине општине; праћење и анализу стања средстава, као и начин коришћења срестава у општинској својини; предузимање и предлагање управних мера и радњи за које је Агенција овлашћена у циљу утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење општинске имовине; давање иницијативе за покретање поступка одузимања непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа општинске управе, органа и организација и локалне самоуправе, односно делатности јавног предузећа, установе или друге организације; давање мишљења и објашњења о примени закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о у делу општинске својине на средствима које користи то правно лице,као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: непосредну инспекцијску контролу над спровођењем Закона о средствима у својини Републике Србије других законских прописа и под законских аката којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима у својини општине Аранђеловац; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење општинске имовине; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини општине, као и друге послове из делокруга Одељења.